Bel me terug

Ja, ik wil hier meer over weten!

Neem vrijblijvend en gratis contact met mij op.

Paalfunderingen Amsterdam

De meeste woningen in Amsterdam zijn gebouwd op palen. Deze techniek wordt ook wel 'paalfundering' genoemd. Bij paalfunderingen wordt het eigen gewicht van een bouwwerk en de kracht die daarop wordt uitgevoerd via palen overgebracht naar de dragende grond, die soms wel meters dieper zit. In deze gevallen is een fundering op staal of op putringen niet mogelijk, omdat de draagkrachtige laag grond te diep ligt.

Houten palen in Amsterdam

In Amsterdam zijn in de zeventiende eeuw veel houten palen gebruikt voor het bouwen van grachtenpanden en gebouwen. Houten palen vragen om een zorgvuldige omgang met het grondwaterpeil. Als het water te hoog is, lopen kelders onder en worden tuinen drassig, maar als het water te laag is steken de palen boven het grondwater uit, waardoor ze kunnen gaan rotten. In de meeste landen worden houten palen dan ook niet meer gebruikt. Het is de taak van gemeente Amsterdam om het waterpeil goed in de gaten te houden en waar nodig in te grijpen.

Er zijn drie verschillende manieren waarop palen in de grond gezet kunnen worden:

  • Grondverdringend:
    Bij deze techniek worden massieve palen met een hei- of trilblok in de grond geslagen. Hierdoor wordt de grond rondom opzij geduwd en verdicht. Deze techniek veroorzaakt geluids- en trillingshinder in de omgeving en kan schade veroorzaken aan bebouwing in de nabije omgeving.

  • Weinig grondverdringend:
    Deze techniek werkt in principe op dezelfde manier, alleen wordt er gewerkt met slankere palen en palen die hol zijn. Hierdoor wordt de grond minder opzij gedrukt en ontstaan er dus minder trillingen. De draagkracht is daardoor echter ook minder.

  • Verwijderen van grond:
    Bij deze techniek wordt grond verwijderd op de plek waar de paal geplaatst zal worden. Hierdoor treedt er geen verdichting van de grond op en zullen er weinig tot geen trillingen voorkomen.

Inspectie:

Wanneer je twijfelt over de kwaliteit van de fundering onder jouw woning kun je een inspectie laten uitvoeren. Onderdelen van de fundering worden dan vrij gegraven en geïnspecteerd. Zaken die de palen aantasten zijn bijvoorbeeld schimmels en bacteriën. De mate van aantasting wordt vervolgens bepaald. Daarnaast kan worden gekeken naar de gegevens die bekend zijn over de bouwwijze van de fundering, de staat van verzakking en de mate waarin de houten palen boven het niveau van grondwater gestaan hebben.

Indien je geïnteresseerd bent in een woning in Amsterdam, kan het dus verstandig zijn hiernaar te informeren.